Disclaimer
  Leveringsvoorwaarden
   

Een basisanalyse is een overeenkomst op basis waarvan de stand van zaken in een rapport wordt vastgelegd en waarbij wordt aangegeven welke actie(s) nog ondernomen kan (kunnen) worden. Concreet kan een opdracht b.v. luiden: Heeft een partner in geval van echtscheiding recht op een deel van het pensioen van de ex? Hoe zit dat in mijn situatie c.q. de situatie van mijn klant? Waaruit blijkt dit allemaal en wat kan c.q. moet er gebeuren?

Voor een basisanalyse rekenen wij maximaal  een dagtarief van 1.000 euro (ex BTW).