Disclaimer
  Leveringsvoorwaarden
   

Uitgangspunt van onze dienstverlening is maatwerk. Teneinde u enigszins een houvast te geven wat betreft de hiermee gepaard gaande kosten heeft u de keuze uit verschillende alternatieven, gebaseerd op een vast tarief. Indien het resultaat daartoe aanleiding geeft kunt u een vervolgopdracht geven. Bovendien hanteren wij een degressief uurtarief.