Disclaimer
  Leveringsvoorwaarden
   

Een projectcontract is een overeenkomst op basis waarvan een specifieke opdracht tegen een vast tarief wordt uitgevoerd. De overeenkomst gaat uit van standaardsituaties waarbij de in de overeenkomst genoemde benodigde gegevens beschikbaar zijn. Afwijkingen van standaardsituaties en het ontbreken van gegevens zullen zo nodig op uurbasis in rekening worden gebracht. Specifieke opdrachten zijn bijvoorbeeld:

  • (standaard)pensioenberekening tegen een tarief van 125 euro (ex BTW) per berekening.
  • (standaard)pensioenovereenkomst tegen een tarief van 200 euro (ex BTW) per overeenkomst.
  • volledig Bpf / CAO onderzoek tegen een tarief van 200 euro (ex BTW) tot 375 euro (ex BTW).
  • verkort Bpf / CAO onderzoek tegen een tarief van 100 (ex BTW).
  • Quick Scan tegen een tarief van 300 euro (ex BTW).

Een Quick Scan is een overeenkomst op basis waarvan een kort advies meer op de specifieke situatie wordt afgestemd. Een concrete vraag kan b.v. zijn: Heeft een partner in geval van echtscheiding recht op een deel van het pensioen van de ex? Hoe zit dat in  mijn situatie c.q. de situatie van mijn klant?