Disclaimer
  Leveringsvoorwaarden
   

Een urencontract is een overeenkomst op basis waarvan een specifiek omschreven opdracht wordt gegeven, welke opdracht wordt uitgevoerd tegen een degressief uurtarief. De concrete vraagstelling in de opdracht kan b.v. zijn: Heeft een partner in geval van echtscheiding recht op een deel van het pensioen van de ex? Hoe zit dat in mijn situatie c.q. de situatie van mijn klant? Waaruit blijkt dit allemaal en wat kan c.q. moet er gebeuren? Begeleiding en advisering van het traject tot oplossing van de problematiek zoals het in overleg met de advocaat vaststellen van de pensioenparagraaf in een convenant e.d.. 

Voor een urencontract rekenen wij een uurtarief, beginnend met 200 euro (ex BTW) en dalend tot gemiddeld 100 euro (ex BTW) na 50 uur per direct uur.