Disclaimer
  Leveringsvoorwaarden
   

Hieronder treft u interessante links aan.

Belastingdienst
De site van de belastingdienst. 
 
Belastingdienstpensioensite
De site van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst. Hierin o.a. modelpensioenregelingen 
 
College voor de Rechten van de Mens
Oordelen van het College voor de Rechten van de Mens. 
 
Europese Unie
De portaalside van de Euroopese Unie 
 
Marktrente
U-rendement t.b.v. commerciele waardering pensioen 
 
Marktrente
besluit 5 december 2012 Ministerie van Financiën betreffende vaststelling marktrente 
 
Marktrente
Publicatie fiscale marktrente door Watsom Wyatt 
 
Ministerie van Financiën
De site van met Ministerie van Financiën 
 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 
Nederlandse Bank
De site van De Nederlandse Bank, ook toezichthouder op pensioenfondsen en verzekeraars (zie onder toezicht). Ook met informatie over oude pensioenfondsen en levensverzekeraars. 
 
Overheid
Algemene informatie over de overheid (inclusief wetgeving). 
 
Pensioenfondsen
Bestand oude pensioenfondsen met daarnaast de rechtsopvolgers. 
 
Pensioenfondsen
Register pensioenfondsen, zoals gepubliceerd door DNB. Druk op bovenstaande link en vervolgens op 'pensioenfondsen' in de (linker) kolom registers. 
 
Pensioenkijker
Belangrijke bron voor onafhankelijke pensioeninformatie 
 
PIA
Vereniging van Pensioen en Inkomensadviseurs 
 
Rechtspraak
Uitspraken en arresten van Rechtbanken, Gerechtshoven en de Hoge Raad. 
 
Rechtspraak
Het Europese Hof van Justitie 
 
Vereniging van Pensioenjuristen
Informatie over de Vereniging van Pensioenjuristen met register van pensioenjuristen en pensioenconsultants. 
 
verplicht gestelde CAO's
AVV besluiten, overzichten 
 
verplicht gestelde pensioenregelingen
SZW-besluiten verplichtstellingen (verzoeken vanaf 01-10-2001)